Ιδιαίτερα Μαθήματα


Υπάρχουν μαθητές που για κάποιους λόγους δεν μπορούν να αποδώσουν σε μια ομάδα, ακόμα και αν αυτή αποτελείται από λίγα παιδιά:
είτε λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα).
είτε λόγω του ότι στοχεύουν σε υψηλούς βαθμούς και επιθυμούν να προχωράνε στην ύλη με τον δικό τους ρυθμό, ο οποίος μπορεί να μη συμπίπτει με τον ρυθμό της ομάδας.
είτε λόγω του ότι έχουν αρκετά κενά από τις προηγούμενες τάξεις, αισθάνονται ανασφάλεια, μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και θέλουν την αποκλειστική φροντίδα του καθηγητή.
Για όλα αυτά τα παιδιά, έχουμε δημιουργήσει ένα Πρόγραμμα Ιδιαίτερων Μαθημάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού σε μεμονωμένο μάθημα ή σε πακέτο μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται στον χώρο του εκπαιδευτηρίου από τον καθηγητή ή τους καθηγητές του εκπαιδευτηρίου που επιλέγει το παιδί.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2117158728 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος: